cs

Diagnostika

             Obličajová diagnostika

                                                  Čítanie z tváre

Čínske umenie čítania z tváre je velmi stará diagnostická metóda ktorej korene siahajú až do obdobia mýtického Žltého cisára ( 2700 až 2150 p.n.l.). Ide o metódu (Mate tam "Jde metodu), kde z fyzického vzhľadu človeka, tvaru jeho tváre, umiestnenia očí, tvaru obočia, veľkosti a tvaru nosa, vrások, či vlasovej línie, je možné odhadnúť charakter, povahu a zdravie každého jednotlivca.

Tohto umenia sa využívalo v starej Číne pri výbere cisárskych úradníkov a vojakov, ktorým bolo zverované vedenie ríše. Rovnako tak sa táto metóda používala k odhadu povahy a vlastností cudzích mocnárov a podľa nich takto spracovaného profilu, s nimi cisár jednal. Tento systém sa používal vždy, pokiaľ nebol známy dátum narodenia záujmovej osoby a cisársky astrológ nebol teda schopný k tejto persóne zostaviť horoskop. Pomocou čítania z tváre, potom taktiež bolo možné verifikovať, či si vtedajší kandidát na úradnícky post dátum svojho narodenia v astrologii BAZI patrične neupravil a tým neprezentuje schopnosti a talenty, ktoré v skutočnosti nemá. (reprezentuje?)

Čo je čítanie z tváre?

Čítanie z tváre je forma "fyziognómie", ktorá je jednou z piatich čínskych umení Wu Shu. Fyziognómia je veda, ktorá označuje pozorovanie vonkajších okolností:

 • Zahrňuje pozorovanie tváre, dlaní, tela, hlasu a pohybu osoby
 • Posudzuje rysy tváre, jej výrazy, ale i jemné pohyby a tiky. Je sledované, ako sa človek usmieva, ako sa pozerá, spôsob mrkania oka, alebo ako sám o sebe hovorí.
 • Táto diagnostika sa snaží zistiť nielen povahové rysy danej osoby, ale aj jeho talent, šťastie a to ako v osobnom tak aj v profesnom živote.
 • Ide o vedu veľmi sofistikovanú, komplexnú a veľmi intímnu

Rozdiely medzi BaZi a čítaním z tváre

 • Astrologický rozbor je bez vývoja, ide o energiu, tzv. ranného neba
 • Aspekty tváre sa menia, pretože platí, že rysy tváre pochádzajú zo srdca a ide teda o energiu neskoršieho neba. Osud neskoršieho neba súvisí so súčasnými skutkami a činmi, ktoré sú zapísané v tvári a dlaniach každého z nás. Tvár sa teda môže meniť, ale len v dimenziách základného horoskopu.

Ranné nebo

Neskoršie nebo

Posudzovanie tváre

Tvár je braná ako mapa osudu človeka, jeho šťastia a hmotného zabezpečenia. Na obličaji je celkom 100 bodov, alebo pozícií, ktoré vypovedajú o jeho osude. Ďalej existujú ďalšie miesta, ktoré vypovedajú o charaktere, povahe, výzvach, prekážkach, talente a o skutočnom potenciály každej osoby.

 • Na tejto mape uvidíme, kedy daná osoba prežila aké traumy a to ako na psychickej, tak na fyzickej úrovni
 • Príliš zlé i príliš dobré zážitky majú rovnaké prejavy na obličaji - byť príliš excitovaný je podľa Čínskej medicíny nezdravé. Je vlastne jedno, čo sa stalo, počíta sa to, ako sme to prežívali a to sa odráža v tvári.

Vek 31 až 34 rokov

Tie osobnosti, ktoré sa nedajú prehliadnuť, sú hluční a je ich všade plno, majú obočie, ktoré sa podobá krídlam, alebo smeruje dohora. Naopak ľudia plachí a zbabelí majú obočie, ktoré sa kloní smerom dole.

Osoby s obočím v tvare kópie (viď obrázok) bývajú tvrdohlaví, sebestrední a neprispôsobiví, že im tieto povahové rysy môžu v období 31 až 34 rokov spôsobiť problémy.

Obočia, ktoré sú prerušované jazvou v bode 3 naznačujú, že ich vzťahy so súrodencami nie sú príliš dobré.

Tenké a riedke obočie naznačuje slabú vôľu, nedostatok vytrvalosti a malé osobné ambície. V období tridsiatych rokov môžu byť dokonca bez akýchkoľvek cieľov.

Použitá literatúra:

*Xiang Mian - Discover Face Reading *Bridges Lilian - Face Reading in Chinese Medicine *

        Diagnostika podľa pulzov

Pulzová diagnostika je z pohľadu čínskej medicíny najdokonalejším diagnostickým nástrojom. Ide o umenie, ktorému sa každý, kto sa rozhodne ísť touto cestou, učí celý život a vždy má možnosť sa zdokonaľovať.

Systém Shen Hammer

 • Dr. John H.F. Shen - zakladateľ
 • Dr. Leon Hammer - žiak

Základné aspekty odoberania pulzu

 • Časové hľadisko - ideálnou dobou je včasné ráno, keď je jin kľudná a jang ešte nie je rozčerená. V praxi trvá prvé vyšetrenie pacienta 20 až 45 minút a každé ďalšie okolo 10 minút.
 • Pozícia tela - v sede, zápästie najlepšie podložené vankúšikom s nutnosťou pohodlia, ako pre vyšetrovaného, tak aj pre vyšetrujúceho. Nohy rovno na zemi, neskrížené, uvoľnené ramená, zápästie leží pohodlne. Ukazovák je položený tak, že sa opiera o styloideus radii. Distálne pulzové pozície sú pritom merané bočnou stranou ukazováka v tom mieste (nie plochým bruškom prstu).
 • Vyrovnanie dychu - patrí k tradičnej vyšetrovacej metóde, kde bol pulz porovnávaný s dychovým cyklom

Sledované parametre

 • Frekvencia (za 60 sekúnd - kvantitatívne)
 • Rytmus (kvalitatívne)
 • Tvar vlny
 • Kvalita celého pulzu (jej časti)
 • Dve strany a ich rozdiely eventuálne nestabilita

Zdravý pulz

 • Má ducha, čo znamená dobrú čchi srdca (Duch shen)
 • Má žalúdočnú čchi, čo znamená dobrú čchi žalúdku (postnatálna čchi)
 • Má koreň, čo znamená dobrú čchi ľadvín
 • Má ďalšiu dôležitú kvalitu a tou je vlna, ktorá ide smerom od lakťu k palcu ruky. Čo naznačuje dobrú čchi žalúdku a srdca.

Použitá literatúra

*Maciocia Giovany, Diagnostika v čínskej medicíne *Hammer Leon, Chinese Pulse Diagnosis: A Contemporary Approach *


         Diagnostika podľa jazyka


Diagnostika podľa jazyka je jednou zo základných diagnostickým metód v Čínskej medicíne. Ide o náuku, ktorá nám umožní diagnostikovať základnú nerovnováhu v organizme a tým vytýčiť správny smer liečby. Vo viac ako 200 stránkovej prezentácii preberieme podrobne základy tohto umenia a tiež vytýčime akupunktúrnu a herbálnu stratégiu liečby.

Diagnostika podľa jazyka v Západnom svete

V osemdesiatych rokoch vychádza kniha:

Tongue diagnosis in Chinese Medicine od Giovanniho Maciociu

Chuang-ti nej-ťing

Vnútorná kniha Žltého cisára

Ide o najstaršiu písomnosť, ktorá sa týka Čínskej medicíny, ktorej autorstvo je pripisované mytickému Žltému cisárovi. Podľa rôznych autorov je vznik knihy datovaný od 3 do 1 storočia p.n.l.

Behom následujúceho času bola kniha upravovaná a doplňovaná v storočí ôsmom a ďalšie, skôr redakčné úpravy prebehli v 11. storočí. Toto dielo je obsahovo stabilné minimálne už 1200 rokov.

Prvá písomná ?? o diagnostike podľa jazyka je taktiež uvedená v tejto knihe:

"Pokiaľ zlá čchi prechádza menšou jangovou dráhou ruky, dôjde k zniženej priechodnosti v oblasti krku, jazyk sa skrúti smerom dohora, v ústach je pocit sucha a srdce je nekľudné."

"Pokiaľ je jazyk dlhý a bez sily vyčnieva z úst, pacient je vystrašený, zvoľte menšiu jinovú dráhu nohy.

Povlak jazyka je potom popisovaný následovne v 32. kapitole SU WEN.

"Pokiaľ bude pacient postihnutý horúčosťou pľúc, bude trpieť zimnicou. Jeho najmenšie chlpy sa zdvihnú a on bude citlivý na vietor a chlad. Povlak jazyka bude žltý a jeho telo horúce. Dráha pľúc začína v strednom ohrievači, je spojená s hrubým črevom, prechádza žalúdkom a je spojená s ústami. Keď je v pľúcach prítomná horúčosť, tá preniká do žalúdka, odkiaľ stúpa a zafarbuje povlak na jazyku do žlta. Telo bude horúce.

Vzájomné vzťahy medzi tvarom tela jazyka a jeho farbou

Farba a tvar jazyka sú úzko spojené a nemali by byt posudzované oddelene.

Obecne farba ukazuje s výnimnkou akútnych chorôb základné vzorce disharmónie organizmu:

 • Červený jazyk, nedostatok jinu ľadvín
 • Bledý jazyk, nedostatok jangu ľadvín

Tvar tela jazyka sa spravidla mení v prípade dlhodobých patológií:

Bledé napuchnuté telo jazyka naznačuje, že čchi nie je schopná priviesť krv do jazyku (bledá farba), ale už tiež zlyhala transformácia a preprava tekutín (opuchnutý jazyk)

Červený skrátený jazyk naznačuje nedostatok jinu ľadvín a pečene s ťažkým poškodením tekutín (jin je vyčerpaná už dlhodobo)

Kombinácie porovnávania farby a tvaru nám teda môže dať veľmi presné výsledky pri posudzovaní závažnosti choroby:

 • Trhliny, ryhy, priehlbiny a opuchy odrážajú energetickú nerovnováhu v jednotlivých orgánoch
 • Opuch v prednej tretine jazyka naznačuje zadržiavanie hlienov v pľúcach

Bledý jazyk

Popis jazyka:

 • Bledý
 • Otlačky zubov
 • Bledé okraje
 • Prepadnutý koreň jazyka

Diagnóza podľa TČM:

 • Nedostatok jangu
 • Nedostatok čchi sleziny
 • Prázdnota krvi pečene
 • Vyčerpanie esencie

Symptómy:

 • Zimomrivosť (studené ruky a nohy)
 • Únava a vyčerpanie
 • Mihanie pred očami, jemné lámajúce sa vlasy
 • Poruchy menštruácie

Západná diagnóza:

 • Bez nálezu

Príčina chorôb:

 • Zlé stravovacie návyky
 • Prepracovanie
 • Nedostatok odpočinku

Použitá literatúra:

 • *Maciocia Giovanni, Tongue Diagnosis in Chinese Medicine *Maciocia Giovanni, Diagnostika v čínskej medicíne *Kirschbaum Barbara, Atlas of Chinese Tongue Diagnosis *Fock Claudia, Atlas of Acupunture *Bunkell Chris, Kmene a vetvy